Český svaz žen

Český svaz žen je samostatná, dobrovolná a organizačně nezávislá společenská organizace.Má celorepublikovou působnost a je největší ženskou organizací v ČR s počtem 50 000 členek.

Český svaz žen v Lípě vznikl v roce 1967 a navazoval svou činností na Výbor žen, který působil pod národním výborem. V čele Výboru žen a Českého svazu žen byly vždy občanky Lípy - Věra Zajíčková, Milada Výborná, Libuše Sekyrková, Kristýna Havelková, Věra Kerberová , Vlasta Petrová , Miloslava Balounová , Michaela Havelková a nyní je předsedkyní Marta Vencovská.

Dnešní svaz žen má 96 členek a stále se věnuje především kulturním a společenským aktivitám a akcím zaměřeným na vyžití dětí ve volném čase, například tradiční Dětský karneval, soutěže a hry při Kácení máje a na konci srpna Rozloučení s prázdninami. Na tyto akce přispívají sponzoři, bez jejich pomoci bychom těžko mohli dětem věnovat dárky. Za to jim patří velké poděkování. velmi dobrá je spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů Lípa při pořádání některých akcí.

Dále organizujeme divadelní představení v Sokolovně Lípa a hudební vystoupení v hospodě Na Růžku. V uplynulých letech to bylo vystoupení Kalamajky, Adivadla, divadelní skupiny Hadrián, hudební vystoupení Pavla Lutnera či pana Kubáta u příležitosti rozsvěcení vánočního stromku, MDŽ, schůzek žen atd.

Pořádáme také zájezdy do Litoměřic, Olomouce, na keramický jarmark do Kunštátu a dvoudenní turistický výlet. Děkujeme Obecnímu úřadu Lípa za finanční příspěvky na některé kulturní akce.

Již třetím rokem uklízíme příkopy u přístupových silnic na Lípu.

Snažíme se také aktivně spolupracovat s Krajským střediskem žen, kde máme i své zastoupení.

Co chystáme a co bychom chtěly zlepšit? Především větší aktivní spolupráci v rámci obce. Rády bychom pomohly obci při soutěži o Vesnici roku . Zlepšit finanční situaci svazu, třeba formou placených brigád apod.