Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů v naší obci byl založen 12.5.1880 kdy se konala ustavující valná hromada hasičů v Lípě.

Stanovy byly schváleny C. K. Místodržitelstvím v Praze dne 24.6.1880 - č. 42920. Při založení sboru bylo 23 členů.

 

První činovníci sboru byli
Švec Václav č. 51 starosta obce i sboru
Holub Jan č. 8 místopředseda - správce stříkačky
Kraus Ludvík velitel sboru
Kadlec František náměstek velitele
Patočka Josef (učitel) jednatel
Doucha Jan přísedící
Satrapa Jan přísedící
Šimek Jan přísedící

Jak šel čas tak se i náš sbor rozšiřoval - omlazovala členská základna.
Tak v roce 1922 byla založena ženská družina samaritní, přijaty byly Krausová Olga, Palásková Marie, Krejčová Františka, Maršíková Marie, Hojerová Marie, Švecová Marie, Vencovská Marie.
Do sboru se přijímali mladí muži a i ženy. V roce 1974 bylo přijato 10 žen a v roce 1978 7 žen. Náš sbor cvičí s dvěma družstvy žen a dvěma družstvy mužů v těchto letech. Cvičí i v rámci našeho okresu, vystoupení byla úspěšná umístění na prvních i druhých místech.
V současné době náš sbor přijal mladé hasiče - děti.
Bylo přijato 8 chlapců a 8 dívek, připraveny k přijetí jsou 4 dívky.
Zúčastňujeme se cvičení v pož. útoku i běhu štafety s jedním i dvěma družstvy mužů, jedním družstvem žen, dvě družstva dětí.
Naše účast je v průměru 8 x za rok a to jak v okrsku, tak i mimo náš okrsek - v rámci sborů okresu. Důkazem je mnoho diplomů a cen z těchto soutěží. Uspořádali jsme 3 ročníky o Pohár starosty a starostky OÚ Lípa.
Naše členská základna k 31.12.2003 je 7 mužů do 26 let, 48 mužů nad 26 let, 5 žen do 26 let, 13 žen na 26 let, 8 děvčat 6-14 let, 8 chlapců 6-14 let celkem 89 členů.

 

V čele sboru je nově zvolený - omlazený výbor
Starosta sboru Prchal Miroslav ml. č. 142
Velitel sboru Prostřední Josef č. 73
Strojník Prchal Miroslav st. č. 142
Preventista Čejka Aleš č. 117
Jednatel Holenda Jan č. 142
Hospodář Vencovský Karel č. 115
Organizační Zajíček Libor st. č. 117
Referent MTZ Kumštar Karel ml. č 145
Referent MTZ Novotný Pavel ml. č. 120
Referent mládeže Boudová Hana č. 119
Referent mládeže Prokš Jiří
Revizoři účtů Souček Pavel
Šimková Hana č. 147
Čejková Lenka č. 117

Technika sboru - naši předkové začínali ruční stříkačkou, pak 15.1.1930 byla nakoupena motorová stříkačka "stratílek", která se osvědčila 5.7.1930 u požárů v Suché, dále jsme v roce 1950 nakoupili vojenský automobil Štajer, v roce 1967 jsme dostali přidělený automobil "T - 805-Požární", v roce 1986 je T-805 zrušena a 20.11.1989 jsme dostali "požární avii" a 22.6.2000 nakoupil OÚ Lípa pro sbor stříkačku PPS - 12 R v přepravním vozíku, současný stav - ruční stříkačka, stratílek, avii požární, přepravní PPS 12 - R.

 

Starostové sboru a obce
Švec Václav č. 5 1880 - 1889
Šimek Jan č. 12 1889 - 1901
Kerbr Josef č. 26 1901 - 1910
Švec Josef č. 51 1910 - 1919
Grubauer František č. 23 1920 - 1925
Vencovský Adolf č. 7 1925 - 1928
Honsl Josef č. 2 1928 - 1940
Maršík Josef č. 1 1940 - 1941
Předseda sboru
Honsl Josef č. 2 1941 - 1945
Maršík Josef č. 1 1945 - 1963
Fejt Bohumil č. 22 1963 - 1970
Maršík Josef ml. č. 1 1971 - 1991
Kumštar Karel st. č. 145 1991 - 2003
Prchal Miroslav ml. č. 142 2004 -
Velitelé sboru
Kraus Ludvík 1880 - 1895
Kraus Julius 1896 - 1939
Grubauer František č. 23 1940 - 1945
Kocman František č. 38 1945 - 1966
Vencovský Karel č. 53 1966 - 1973
Petr Václav č. 84 1974 - 1975
Ing.. Grubauer Václav č. 2 1976 - 2003
Prostřední Josef 2004 -
Jednatelé sboru
Patočka Josef 1880 - 1884
Holub Jan 1884 - 1889
Richter Jan 1889 - 1891
Výborný František 1891 - 1893
Vencovský František 1893 - 1899
Richter Jan 1899 - 1901
Holub Jan 1901 - 1906
Bašta Alois 1906 - 1912
Palásek Josef 1912 - 1923
Dolejš Alois 1923 - 1926
Maršík Josef 1927 - 1939
Havelka Václav 1939 - 1947
Fejt Bohumil 1947 - 1963
Maršík Josef ml. 1963 - 1970
Holenda Jan 1970 -
SDH Lípa - vyznamenání sboru
ČH - KV Hradec Králové udělena 25.9.1985
Medaile "ZA ZÁSLUHY" udělena 26.5.1995
ČH - SH ČMS udělena 39.9.1997
Čestný prapor SH ČMS udělen 26.5.2000

Ve sboru je člen nositel "zasloužilý hasič" Vencovský Karel č. 140

Ve sboru jsou 4 členové nositelé "Odznaku sv. Floriána"

Dle záznamů dobrovolní hasiči Lípa zasahovali od července r. 1890 celkem 69 x při likvidaci požárů a 1 x v roce 1979 pomoc při povodni.
Naposledy 28.8.2003 jsme zasahovali u požáru v michalovském lese.