Oznámení o zahájení řízení o žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby označené jako "V406/407 Kočín-Mírovka, nové vedení 400kV"

10.10.2017 13:24

Zveřejněno zde

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 4