Závěrečný účet obce Lípa

05.06.2020 00:00

Závěrečný účet obce Lípa zde

Příloha č.1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za obec Lípa - zde

Příloha č.2 Rozvaha obce Lípa - zde

Příloha č.3 Výkaz zisku a ztráty obce Lípa - zde

Příloha č.4 Příloha obce Lípa - zde

Příloha č.5 Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Bohuslava Reynka Lípa - zde

Příloha č.6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lípa - zde