Oznámení o konání veřejného projednání

09.08.2019 10:30

Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina jako pořizovatel zásad územního rozvoje oznamuje konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj.

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 - zde

Zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 se veřejnosti oznamuje veřejnou vyhláškou - zde