Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Petrkov

15.01.2021 13:05

zveřejněno zde