Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2019

02.09.2019 09:08

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2019, které se bude konat dne 10.9.2019 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Pozvánka a navržený program jednání zde