Předcházení vzniku bioodpadu v Obci Lípa – kompostéry

30.08.2017 13:06

Název projektu:                      Předcházení vzniku bioodpadu v Obci Lípa – kompostéry

Registrační číslo projektu:      CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003833

Předmětem podpory je pořízení 140 ks kompostérů, které budou sloužit pro domácí kompostování biologicky rozložitelné složky odpadu vznikající v domácnostech Obce Lípa. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 205,80 t/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.