Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace opatřením obecné povahy

05.08.2016 12:44

Zveřejněno