Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace opatřením obecné povahy

21.06.2016 11:23

Zveřejněno