Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci opatřením obecné povahy

21.09.2020 16:02

zveřejněno zde