Usnesení č.4 ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa, které se konalo 23.5.2019

24.05.2019 10:14

zveřejněno zde