Usnesení č. 8 z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa ze dne 17.12.2019

20.12.2019 13:33

Usnesení č. 8 zveřejněno zde