Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

04.10.2019 09:07

Veřejná vyhláška a souhlasné stanovisko k instalaci svislého dopravního značení na místní komunikaci Petrkov k nahlédnutí zde