Zastupitelstvo obce Lípa 10.6.2014

12.06.2014 11:48

usnesení č.19, 10.6.2014 - zveřejnění