Struktura úřadu

Obec Lípa v souladu se zák. 128/2000 Sb. , o obcích v platném znění má tyto orgány:

 1. Vrcholným orgánem obce je zastupitelstvo obce. Pro volební období 2010 - 2014 je 15-ti členné. Členy obecního zastupitelstva jsou:

  • Ing. Jiří Kunc - starosta
  • Ing. Ondřej Baloun - místostarosta

  Členové

  Ing. Baloun Ondřej, Bc. Edr Lukáš, Edr Pavel, Fikar Václav, Havel František, Výborný Martin, Ing. Kunc Jiří, Křesťan Ladislav, Krpálek Jiří, Prchalová Alena, Souček Pavel, Součková Jana, Topolovský Michal, Vampola Michal, Vencovská Marta

 2. Rada obce je výkonným orgánem obce v samostatné působnosti.
  Pro volební období 2018 - 2022 je 5-ti členná.

  Členy rady obce jsou:

  Ing. Jiří Kunc, Ing. Ondřej Baloun, Fikar Václav, Křesťan Ladislav, Souček Pavel

 3. Obec má zřízeny jako iniciativní a kontrolní orgány tyto výbory a komise:

  • výbor finanční
  • výbor kontrolní
 4. Složení výborů:

  • Finanční: předseda - Jana Součková, členové - Barbora Šimková, Ing. Jana Pešková
  • Kontrolní: předseda - Marta Vencovská, členové - František Havel, Michal Vampola
 5. Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a další pracovníci.
  V čele obecního úřadu stojí:

  starosta : Ing. Jiří Kunc
  místostarosta : Ing. Ondřej Baloun
  hospodářka : Andrea Kameníková
  administrativní pracovnice : Jana Adamcová