Úřední deska

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2019

02.09.2019 09:08
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2019, které se bude konat dne 10.9.2019 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Pozvánka a navržený program jednání zde

Povinné čipování psů

02.09.2019 08:58
Informace k povinného čipování psů zde

Veřejná vyhláška opatření obecní povahy - Ministerstvo zemědělství

30.08.2019 11:33
Zveřejněno zde

Rozpočtové opatření 5/2019

30.08.2019 09:49
Zveřejněno zde

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

27.08.2019 11:50
Aktualizované údaje  k 1.8.2019 o nemovitých věcech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dodatečně určitě v katastru nemovitosti. Zveřejněno zde

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Dobrohostov

23.08.2019 07:26
Informace zveřejněny zde

Veřejná vyhláška

23.08.2019 07:23
zveřejněno zde

Informační schůzky ke kotlíkovým dotacím

14.08.2019 13:59
Dáváme občanům na vědomí konání informačních seminářů k další vlně kotlíkových dotací. Semináře se budou konat ve všech obcích s rozšířenou působností v období od 10. 9. do 14. 10. 2019. Podrobný harmonogram naleznete zde Bližší informace k připravované výzvě v rámci 3. kola...

Oznámení o konání veřejného projednání

09.08.2019 10:30
Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina jako pořizovatel zásad územního rozvoje oznamuje konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. Oznámení o konání veřejného projednání...

Výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí v katastrálním území Dobrohostov

02.08.2019 11:08
Podmínky výběrového řízení zde
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>