Úřední deska

Český úřad zeměměřický a katastrální

04.03.2021 08:21
Údaje aktualizované k 1.2.2021 zveřejněny zde

Oznámení o mapování katastrálního úřadu

25.02.2021 10:28
oznámení zveřejněno zde

Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Lípa 2021

19.02.2021 13:30
Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Lípa zveřejněna zde

Rozpočtové opatření č. 1/2021

17.02.2021 09:33
zveřejněno zde

Daň z nemovitých věcí - prodloužení provozu informačních telefonních linek na územních pracovištích FÚ

08.02.2021 13:15
zveřejněno zde

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

28.01.2021 10:37
Zveřejněno zde

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

28.01.2021 10:35
Zveřejněno zde

Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

22.01.2021 10:58
zveřejněno zde

Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Lípa

21.01.2021 08:41
zveřejněno zde

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Petrkov

15.01.2021 13:05
zveřejněno zde
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>