Úřední deska

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v obci Lípa

09.09.2014 12:55
Výzva a zadávací dokumentace (5) Copy.pdf

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v obci Lípa

09.09.2014 12:54
Příloha 1 Krycí list nabídky.doc

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v obci Lípa

09.09.2014 12:53
Příloha 2 Čestné prohlášení - kvalifikace.doc

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v obci Lípa

09.09.2014 12:52
Příloha 4 Cenová nabídka.xls

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v obci Lípa

09.09.2014 12:52
Příloha 3 Technická specifikace.xlsp

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v obci Lípa

09.09.2014 12:51
Příloha 5 Návrh kupní smlouvy.doc

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v obci Lípa

09.09.2014 12:48
Příloha 6 Podíl subdodávek.doc

Zateplení objektu tělocvičny v obci Lípa

21.08.2014 12:59
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v Obci Lípa

21.08.2014 12:22
Příloha Výzva a zadávací dokumentace.docx

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v Obci Lípa

21.08.2014 12:20
Příloha 2 Čestné prohlášení - kvalifikace.doc
<< 27 | 28 | 29 | 30 | 31 >>