Kamerové systémy v obci - kamera snímající "čapí hnízdo" a kamera v prostoru víceúčelového hřiště zde

Informace o nakládání s osobními údaji - GDPR zde

 

 

Zasílání informací pomocí SMS zpráv

 

INFORMACE O SLUŽBĚ - ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ POMOCÍ SMS ZPRÁV

Obecní úřad Lípa poskytuje službu občanům - zasílání informací pomocí SMS zpráv. Služba je pro občany poskytována
zdarma. Službu mohou využívat všichni občané s trvalým pobytem v obci. Informace jsou o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.
      

Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů, svůj souhlas s využíváním telefonního čísla lze na základě vlastního rozhodnutí odvolat.
     

Odvolání souhlasu je možné podat osobně v kanceláři úřadu obce Lípa, písemným podáním poštou s ověřeným podpisem, podáním přes systém datových schránek nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.
                                                                                                                

Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo orientační, podle kterých mají být informace zaměřeny. Vaše osobní údaje nebudou předány dalším subjektům. Záznamy o rozeslaných zprávách obcí nejsou uchovávány.

        

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos.

        

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat Obecní úřad Lípa nebo pověřence pro ochranu osobních údajů obce Ing. Radomír Tomandl, tel. 602459546, email: poveroou@seznam.cz.

Pokud máte o uvedenou službu zájem, vyplňte registrační formulář.


Formulář si můžete osobně vyzvednout na OÚ nebo stáhnout z internetových stránek www.obeclipa.webnode.cz.


Formulář odevzdejte:

-         osobně na OÚ

-         nebo vhoďte do schránky u vchodových dveří OÚ

-         případně zašlete na adresu: Obecní úřad Lípa, Lípa 93, 582 57 Lípa

 

Registrační formulář ke stažení zde