Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 • Oficiální název:
  • Obec Lípa
  • Identifikační číslo základní územní jednotky: 58257
 • Důvod a způsob založení:
  • V souladu s Ústavou ČR a zákonem 128/2000Sb. o obcích v platném znění je obec Lípa právnickou osobou samosprávného územního celku, který je tvořen částmi obce: Petrov, Dobrohostov, Chválkov
 • Organizační struktura:
  • Starosta: Ing. Jiří Kunc
  • Místostarosta: Ing. Ondřej Baloun
  • Zastupitelstvo: Ing. Baloun Ondřej, Krpálek Jiří, Edr Pavel, Fikar Václav, Havel František, Bc. Edr Lukáš, Ing. Kunc Jiří, Křesťan Ladislav, Prchalová Alena, Souček Pavel, Součková Jana, Topolovský Michal, Vampola Michal, Vencovská Marta, Výborný Martin
  • Rada obce: Ing. Jiří Kunc, Ing. Ondřej Baloun, Pavel Souček, Křesťan Ladislav, Václav Fikar
  • Pracovnice OÚ:
   • hospodářka - Stanislava Kubátová
   • Administrativní pracovnice - Andrea Kameníková
  Komise a výbory (složení):
  • Výbor finanční: předseda - Jana Součková, členové - Barbora Šimková, Ing. Jana Pešková
  • Výbor kontrolní: předseda - Marta Vencovská, členové - František Havel, Michal Vampola
 • Kontaktní spojení:
 • Případné platby můžete poukázat po dohodě s OÚ Lípa:
  • na bankovní účet: č. 2150127524/0600
  • v hotovosti do pokladny OÚ v místě
 • IČO: 00267805
 • DIČ: CZ00267805
 • Rozpočty obce v tomto roce a v předchozích letech: k nahlédnutí na OÚ Lípa
 • Žádosti o informace:
 • Příjem žádostí, stížností a dalších podání:
  • písemnou formou na adresu OÚ Lípa
  • prostřednictvím elektronické podatelny (ePodatelna viz bod 4)
  • v některých případech i ústním formou v místě
 • Opravné prostředky:
  • Proti rozhodnutí Obecního úřadu v Lípě o odmítnutí nebo nevyhovění žádosti o poskytnutí informace ( i částečně) lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Obecního úřadu Lípa
  • Odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, kterým se odmítá žádost o poskytnutí informace, rozhoduje:
   • ve věcech samostatné působnosti obce obecní radě
   • ve věcech přenesené působnosti Městský úřad v Havlíčkově Brodě
  • Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání obecním úřadem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
  • Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle občanského soudního řádu
 • Formuláře:
  • K vyzvednutí na OÚ je formulář "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" ostatní formuláře je možné si vyzvednout na pověřeném úřadě - MÚ Havlíčkův Brod
  • Některé elektronické formuláře ke stažení také na Portálu veřejné zprávy (www.portal.gov.cz)
 • Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:
  • s žádostí o radu, či pomoc je možné kontaktovat Obecní úřad v Lípě nebo pověřený úřad Městský úřad v Havlíčkově Brodě
  • kontakty na nejrůznějších instituce viz sekce www stránek Odkazy
  • řešení životních situací se věnuje celá sekce Portálu veřejné správy: portal.gov.cz
 • Nejdůležitější předpisy:
  • zákon č. 128/2000 Sb.
  • zákon č. 106/1999 Sb.
 • Sazebník úhrad za poskytování informací:
  • určen vyhláškou 4/2004
 • Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. za roky  2006 - 2011:
  • K nahlédnutí na OÚ Lípa
  • Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb. - občanům jsou poskytovány běžné informace prostřednictvím telefonu, internetu, případně osobně na Obecním úřadu v místě.
 • Seznam organizací zřizovaných Obecním úřadem:
  • Základní a mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace
  • Sbor dobrovolných hasičů Lípa, Petrkov, Dobrohostov
  • Obecní knihovna Lípa, Petrkov, Dobrohostov