Výběrová řízení - veřejné zakázky

URL adresa profilu zadavatele:

https://lipa.profilzadavatele.cz

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-lipa_931/

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Výzva a zadávací dokumentace a zadávací podmínky pro podání nabídky na zakázku malého rozsahu na dodávky pro projekt s názvem: „Předcházení vzniku bioodpadu v Obci Lípa - kompostéry“

 

Výzva a zadávací dokumentace - zde

Přílohy zadávací dokumentace - zde

Oznámení o výsledku výběrového řízení - zde

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Vybavení kompostárny s navýšením v obci Lípa - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Vybavení kompostárny s navýšením v obci Lípa - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v obci Lípa - výzva a zadávací dokumentace

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v obci Lípa - příloha č.1

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v obci Lípa - příloha č.2

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v obci Lípa - příloha č.3

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v obci Lípa - příloha č.4

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v obci Lípa - příloha č.5

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v obci Lípa - příloha.6

 

Zrušení výběrového řízení - "Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v Obci Lípa"

 

"Zateplení objektu tělocvičny v obci Lípa" - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

 

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v Obci Lípa - výzva a zadávací dokumentace

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v Obci Lípa - příloha č.1

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v Obci Lípa - příloha č.2

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v Obci Lípa - příloha č.3

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v Obci Lípa - příloha č.4

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v Obci Lípa - příloha č.5

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v Obci Lípa - příloha č.6

 

 

"Zateplení objektu tělocvičny v obci Lípa"  výzva a zadávací dokumentace -  5.8.2014

"Zateplení objektu tělocvičny v obci Lípa" příloha č.1 -  5.8.2014

"Zateplení objektu tělocvičny v obci Lípa" příloha č.2 -  5.8.2014

"Zateplení objektu tělocvičny v obci Lípa" příloha č.3 -  5.8.2014

"Zateplení objektu tělocvičny v obci Lípa" příloha č.4  -  5.8.2014

"Zateplení objektu tělocvičny v obci Lípa" příloha č.5  -  5.8.2014

"Zateplení objektu tělocvičny v obci Lípa" příloha č.6  -  5.8.2014

"Zateplení objektu tělocvičny v obci Lípa" příloha č.7 -  5.8.2014

 

"Nakládání s bioodpady v obci Lípa" příloha č.1 - krycí list - 11.6.2013

"Nakládání s bioodpady v obci Lípa" příloha č.2 - kvalifikační předpoklady - 11.6.2013

 "Nakládání s bioodpady v obci Lípa" příloha č.3 - kupní smlouva - 11.6.2013 

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky - "Nakládání s bioodpady v obci Lípa"

 

Oznámení o zrušení zadávacího řízení

"Nakládání s bioodpady v obci Lípa" - Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky - 10.5.2013

"Nakládání s bioodpady v obci Lípa" - př.č.1. krycí list - 10.5.2013

"Nakládání s bioodpady v obci Lípa" - př.č.2  kvalifikační předpoklady - 10.5.2013

"Nakládání s bioodpady v obci Lípa" - př. č.3  kupní smlouva - 10.5.2013

 

Písemná zpráva zadavatele dle §85 zákonač.137/2006 Sb. - 17.4.2013

Smlouva o dílo č.S04/2013 - 17.4.2013

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - 12.3.2013 

Přístavba mateřské školy Lípa - 19.2.2013