Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Lípa - úvodní jednání

07.05.2021 13:24

zveřejněno zde