Přezkoumání hospodaření za rok 2018

06.05.2019 15:26

Návrh závěrečného účtu 2018 - zveřejněno zde

Zpráva o přezkoumání hospodaření 2018 - zveřejněno zde

Výkaz Fin 2 - 12 M - zveřejněno zde

Rozvaha 2018 - zveřejněno zde

Výkaz zisku a ztráty 2018 - zveřejněno zde

Příloha 2018 - zveřejněno zde