Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace opatřením obecné povahy

09.04.2018 08:47

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace opatřením obecné povahy - důvod: rekonstrukce kanalizace. Zveřejněno zde, mapa zde