Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci opatřením obecné povahy

31.05.2017 15:51

Zveřejněno zde