Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

27.08.2019 11:50

Aktualizované údaje  k 1.8.2019 o nemovitých věcech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dodatečně určitě v katastru nemovitosti. Zveřejněno zde