Výzva a zadávací dokumentace a zadávací podmínky pro podání nabídky na zakázku malého rozsahu na dodávky pro projekt s názvem: „Předcházení vzniku bioodpadu v Obci Lípa - kompostéry“

07.06.2017 12:40

 

Výzva a zadávací dokumentace - zde

Přílohy zadávací dokumentace - zde

Oznámení o výsledku výběrového řízení - zde