vzorky vody z řádu a vodojemu

11.05.2021 12:41

Vážení občané, zde se můžete podívat na výsledky rozboru pitné vody z vodovodního řádu zde

z vodojemu zde