Závěrečný účet obce Lípa za rok 2018

24.05.2019 11:48

Závěrečný účet obce Lípa za rok 2018

Projednán a schválen na zasedání zastupitelů obce dne 23.5.2019 usnesením č. 4/2019

Příloha č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků k 31.12.2018

Příloha č. 2 - Rozvaha obce Lípa k 31.12.2018

Příloha č. 3 - Výkaz zisku a ztráty obce Lípa k 31.12.2018

Příloha č. 4 - Příloha obce Lípa k 31.12.2018

Příloha č. 5 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lípa za rok 2018