Úřední deska

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v obci Lípa

09.09.2014 12:48
Příloha 6 Podíl subdodávek.doc

Zateplení objektu tělocvičny v obci Lípa

21.08.2014 12:59
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v Obci Lípa

21.08.2014 12:22
Příloha Výzva a zadávací dokumentace.docx

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v Obci Lípa

21.08.2014 12:20
Příloha 2 Čestné prohlášení - kvalifikace.doc

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v Obci Lípa

21.08.2014 12:20
Příloha 1 Krycí list nabídky.doc

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v Obci Lípa

21.08.2014 12:19
Příloha 3 Technická specifikace.xlsPříloha 3

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v Obci Lípa

21.08.2014 12:17
Příloha 4 Cenová nabídka.xls

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v Obci Lípa

21.08.2014 12:16
Příloha 5 Návrh kupní smlouvy.doc

Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v Obci Lípa

21.08.2014 12:14
Příloha 6 Podíl subdodávek.doc

Zateplení objektu tělocvičny v obci Lípa - Výzva a zadávací dokumentace

05.08.2014 12:39
příloha - výzva a zadávací dokumentace.pdf zveřejněno 5.8.2014
<< 30 | 31 | 32 | 33 | 34 >>